Tak 21 is een fiscaal aantrekkelijke spaarverzekering met een volledige waarborg voor kapitaal en rendement en mogelijke extra winstdeelname. Tak 21 is een levensverzekering. De rentevoet is gewaarborgd voor een bepaalde periode. De winstdeelname is afhankelijk van de conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
Tak 21 is deels aangewezen voor spaarders die kunnen blikken op een beleggingshorizon van minimaal 8 jaar en die graag de zekerheid hebben van een gewaarborgd rendement, zonder het risico te lopen het belegde kapitaal te verliezen.

U betaalt een taks van 2,00 % bij elke instap. Indien uw contract over minder dan 8 jaar loopt, betaalt u 25 % roerende voorheffing op de intresten. Houdt u uw contract minstens 8 jaar en 1 dag, dan zijn de intresten volledig vrijgesteld van roerende voorheffing. Er is evenwel geen enkele verplichting om de gelden na 8 jaar op te vragen. Zolang u tevreden bent over het rendement kan de polis automatisch verder lopen zolang u dat wenst.

Tak 23 is de verzekeringstegenhanger van de BEVEK van de banken. Het betreft een levensverzekering, waarvan de premies gestort worden in een beleggingsfonds. Zoals BEVEK’s worden Tak 23-verzekeringen belegd in aandelen, obligaties, vastgoed of andere effecten. Bij Tak 21 draagt de verzekeraar het financiële risico (om de rente te kunnen waarborgen); bij Tak 23 is dit de verzekeringnemer, aangezien zijn kapitaal schommelt naargelang de gekozen fondsen. De duur van het contract is onbepaald. Het is onmogelijk om op voorhand te weten wat het zal opbrengen. U riskeert zelfs uw kapitaal te verliezen.
Nog een verschil met Tak 21: de fiscale verwerking van de opbrengst. Om geen roerende voorheffing te moeten betalen, moet de Tak 23 niet noodzakelijk minstens 8 jaar lopen of een overlijdingsdekking van 130 % van de gestorte premies hebben. De opbrengst van een Tak 23 is in ieder geval vrijgesteld van roerende voorheffing. U moet alleen de verzekeringstaks van 1,1 % betalen.
Wanneer moet u dan beleggen in Tak 23? U kunt deze optie overwegen indien uw beleggingshorizon minstens 5 jaar bedraagt en u bereid bent om enkele risico’s te lopen. Zoals reeds gezegd: het rendement van een Tak 23-product is niet gewaarborgd, het hangt af van de prestaties van het onderliggende fonds. Door een voldoende lange beleggingshorizon te voorzien (minstens 5 jaar), spreidt u de impact van de verzekeringstaks en worden de beursschommelingen beter opgevangen.
investerenvermogenbeleggingen
investerenvermogenbelegging