Wilt u zich vestigen als zelfstandige of uw eigen vennootschap oprichten?

Voor u erin vliegt en de procedure doorloopt, moet u zich enkele vragen stellen om uw project af te lijnen.

Er bestaan verschillende soorten verzekeringen voor zelfstandigen of vennootschappen.

De ziekte- en invaliditeitsverzekering

Het sociaal statuut der zelfstandigen omvat een ziekte- en invaliditeitsverzekering die bepaalde geneeskundige zorgen en arbeidsongeschiktheid dekt. In het kader van deze verzekering zijn zelfstandigen verplicht om zich bij een ziekenfonds naar keuze aan te sluiten.

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging garandeert de terugbetaling van bepaalde medische kosten die men de ‘grote risico’s’ noemt (kosten van ingrepen, ziekenhuiskosten, …). Deze interventies zijn echter beperkt.
De kleine risico’s zijn niet gedekt (bezoek aan de huisarts, de tandarts, …). De zelfstandige kan echter een aanvullende verzekering nemen bij ons kantoor. En deze verzekering is aangepast aan uw behoeften en uw profiel.

De verzekering voor arbeidsongeschiktheid

De verzekering voor arbeidsongeschiktheid voorziet, onder bepaalde voorwaarden, een vervangingsinkomen voor de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit wegens ziekte of ongeval moet onderbreken.

De moederschapsverzekering

Vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenoten worden vanaf de bevalling als arbeidsongeschikt beschouwd gedurende een periode van zes weken (zeven weken bij meervoudige geboorten). Tijdens deze periode hebben zij recht op een moederschapsvergoeding.

Het pensioen

Er bestaan verschillende vormen van pensioenen :

 • het rustpensioen dat de zelfstandige op het einde van zijn loopbaan geniet;
 • het overlevingspensioen (ten gunste van de overlevende echtgenoot);
 • het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot.

Als de zelfstandige een hoger pensioen wil verkrijgen, kan hij, onder bepaalde voorwaarden, een verzekeringscontract afsluiten voor een vrij aanvullend pensioen.

Contacteer ons kantoor om een afspraak te maken met een van onze specialisten die u hierbij zal begeleiden.

Ik maak een afspraak !

  Uw naam (verplicht)

  Uw email adres (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Lees hieronder onze artikels :