De verzekering voor KMO’s gaat over meer dan alleen maar producten en premies; het moet in de eerste plaats een ondernemingsfilosofie zijn.
Een verzekeringsfilosofie in de onderneming?

Verzekeringen maken deel uit van ons dagelijks leven, zowel op professioneel als privévlak. Vandaag de dag is nog maar weinig mogelijk zonder de steun van een verzekeraar. Welke ondernemer of welke chauffeur durft nog te werken of te rijden zonder er zeker van te zijn dat hij voldoende is beschermd tegen de schade die hij aan anderen zou kunnen veroorzaken?

Maar verzekeringen evolueren, net als de markt, en producten worden steeds ingewikkelder, net zoals de beheertechnieken, en reactiesnelheid is tegenwoordig niet langer een loos begrip in deze sector.

De kwaliteit van uw gesprekspartner is van het allergrootste belang. Een verzekeringsdossier moet leven en worden opgevolgd en het is pas door uw verzekeringspolissen te herlezen, vaak een saaie, maar o zo nuttige opgave, en door uw makelaar vragen te stellen dat u uw bescherming op het gewenste niveau krijgt.

Verzekeringen voor zelfstandigen en KMO’s