Verzekeringen voor particulieren

Iedereen wil goed verzekerd zijn tegen de juiste prijs.

Maar hoe meet u nu de kwaliteit van de dekkingen en hoe berekent en vergelijkt u prijzen?

Een verzekering is een hypothetische en gespreide prestatie, aangezien de kwaliteit van een contract pas wordt getest bij een schadegeval.

Verzekeringen zijn een complexe materie die zich beroepen op de grondbeginselen uit het recht en het actuariaat en zijn verpakt in soms zeer zware procedures.Daarom is het noodzakelijk om goed te begrijpen waarom we verzekerd zijn en vooral wat niet gedekt is.

Communicatie en vertrouwen in zijn gesprekspartner zijn van groot belang, alleen een makelaar die dicht bij u staat en onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen werkt, kan deze opdracht vervullen.

Welke contracten ?

Maar we moeten ook aandacht hebben voor veranderingen in onze situatie, ons gezinsleven en mogen niet aarzelen om onze makelaar op de hoogte te brengen van onze gewijzigde situatie.Want de contracten moeten dan telkens worden aangepast en eventueel moeten de verzekerde kapitalen worden herbekeken.Verzekeringen zijn een levende en evolutieve materie.

Bovendien bevatten uw contracten ook allerlei aanvullende dekkingen waaraan u niet noodzakelijk denkt. Aarzel dus niet om uw makelaar vragen te stellen bij veranderingen in uw leven, hij alleen zal in uw contracten op zoek gaan naar een eventuele dekking.

.

De verschillende verzekeringskontrakten :